Gedurende een vrijblijvend kennismakingsgesprek (telefonisch), bespreken we wat er speelt en wat jullie wensen zijn.

Mochten we besluiten met elkaar verder te gaan, dan mail ik jullie vervolgens een uitgebreide vragenlijst.

Tijdens het intakegesprek, dat in principe bij jullie thuis plaatsvindt, nemen we deze lijst door en stellen samen het doel 

van het traject vast. Na de intake plannen we vier coachingssessies, waarbij alleen het kind en ik aanwezig zullen zijn.

 

 


 

 

De coachingsessies vinden plaatst in mijn praktijk aan huis en duren doorgaans een uur.

Tijdens deze sessies zet ik allerlei werkvormen in die passen bij het thema dat centraal staat, bijvoorbeeld

faalangst of boosheid. Na vier sessies volgt er een evaluatiegesprek met jullie. We bespreken dan hoe

de sessies zijn verlopen en of een vervolgtraject wenselijk is. Het kind krijgt aan het begin van het traject een zelf 

gekozen mapje mee naar huis. Hierin valt te lezen wat we zoal doen tijdens de sessies. 

Ook eventuele 'huiswerkopdrachten' vind je in de map. Het is van belang om samen met je kind wekelijks door 

de map te bladeren. Een traject heeft de meeste kans van slagen als er nauw wordt samengewerkt tussen kind, 

ouders, en coach! Regelmatig betrekken we ook de school hierbij.

 

Als een kind nog erg jong is, werkt een combinatie van kindercoaching en oudercoaching vaak het beste.

In dat geval heb ik niet alleen sessies met het kind, maar ook met de ouders. 

Meestal vinden deze sessies plaats bij de ouders thuis. 

 

De laatste sessie is het feest! We vieren dan wat er is geleerd, eten taart of iets anders lekkers.

Je kind mag kiezen, het is zijn of haar feestje! Uiteraard mogen jullie hierbij aanwezig zijn.